Რას ვაკეთებთ

Რას ვაკეთებთ

 1. სამომხმარებლო პროცესების გამარტივება
 2. ხელით დასამუშავებელი პროცესების აღმოფხვრა
 3. მომხმარებლის შეძენის პროცესის დაჩქარება
 4. ტრანზაქციების დაჩქარება
 5. ყალბი პირადობის მოწმობების აღმოჩენა და თაღლითობის თავიდან აცილება
 6. მონაცემების ამოღების 100%-იანი სიზუსტე
 7. მრავალარხოვანი ვერიფიკაცია
მრავალარხოვანი ვერიფიკაცია მონაცემების ამოღების 100%-იანი სიზუსტე ყალბი პირადობის მოწმობების აღმოჩენა და თაღლითობის თავიდან აცილება ტრანზაქციების დაჩქარება მომხმარებლის შეძენის პროცესის დაჩქარება ხელით დასამუშავებელი პროცესების აღმოფხვრა სამომხმარებლო პროცესების გამარტივება

სრულყოფილად ერგება
ნებისმიერ ინდუსტრიას

სრულყოფილად ერგება

ჩვენ ვცხოვრობთ მსოფლიოში, სადაც ინდუსტრიებს აერთიანებთ საერთო პრობლემები და წინააღმდეგობები
სწრაფი და სხარტი მუშაობა არის ორი ძირითადი პრობლემა, რომლის წინაშეც დგანან ბიზნესები

გამოსავალი?ინტელექტუალური ავტომატიზაცია

მომხმარებლის ონლაინ აყვანა

თაღლითობის თავიდან აცილება

ასაკის ვერიფიკაცია

KYC/AML შესაბამისობა

საცალო ვაჭრობა

IT და ტელეკომუნიკაციები

საბანკო საქმე, ფინანსური სერვისები და დაზღვევა

მთავრობა და თავდაცვა

ჯანდაცვა

ონლაინ გემბლინგი

სხვა, მაგ. მოგზაურობა და სამასპინძლო სერვისი, განათლება და ა.შ.

 • IT და ტელეკომუნიკაციები
 • საბანკო საქმე, ფინანსური სერვისები და დაზღვევა
 • მთავრობა და თავდაცვა
 • ჯანდაცვა
 • ონლაინ გემბლინგი
 • სხვა, მაგ. მოგზაურობა და სამასპინძლო სერვისი, განათლება და ა.შ.
 • საბანკო საქმე, ფინანსური სერვისები და დაზღვევა
 • ონლაინ გემბლინგი
 • საბანკო საქმე, ფინანსური სერვისები და დაზღვევა
 • მთავრობა და თავდაცვა
 • ონლაინ გემბლინგი
 • IT და ტელეკომუნიკაციები
 • საბანკო საქმე, ფინანსური სერვისები და დაზღვევა
 • ონლაინ გემბლინგი

ვინ ვართ ჩვენ

ვინ ვართ ჩვენ

იდენტომატი არის KYC (იცნობდე შენს კლიენტს) და იდენტობის დადასტურების პლატფორმა, რომელიც შეიქმნა სტეიკჰოლდერებისთვის მომხმარებლის გაწევრიანების პროცესის გასაუმჯობესებლად, გასამარტივებლად და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. Ხელოვნური ინტელექტისა და სამანქანო სწავლების უახლესი წინსვლის საფუძველზე, იდენტომატი აჩქარებს გაწევრიანების პროცესს და აწვდის ორგანიზაციებსა და ბიზნესებს იდენტობის დადასტურებისა და თაღლითობისგან დაცვის სანდო გადაწყვეტილებას.

ექსპერტები

ექსპერტები

 • მანქანურ სწავლებაში
 • კომპიუტერულ ხედვაში
 • მონაცემების შეგროვებაში
 • მონაცემების ანალიზში
 • რობოტული პროცესების ავტომატიზაციაში
 • პროგ. უზრუნველყოფის ინჟინერიაში
 • სისტემების არქიტექტურა
 • ქსელურ & მობილურ განვითარებაში
 • გადახდის სისტემებში
 • მოწყობილობის ინტერფეისებში
 • IOT
 • ელ-ვაჭრობასა და მოთხოვნით მომსახურებაში
 • ტელკო მომსახურებაში
 • სამთავრობო მომსახურებაში